Over ons

de Laar staat voor …

… een droom succesvol omzetten in daden. Wij organiseren de samenwerking tussen overheid en buitenwereld, en vice versa. Droom – Dialoog – Daad.

Martin en Arjen Bosch richtten in 2012 hun strategisch adviesbureau de Laar’ op. Beide broers zijn gepokt en gemazeld in het realiseren van doelen in complexe spanningsvelden van economie en ecologie, ruimtegebruik en exploitatie van vastgoed. Zij weten als geen ander, hoe belangrijk het is dat de dialoog goed georganiseerd wordt.

De Laar is niet alleen op het proces georiënteerd, maar ook zeer ervaren op de inhoud en beschikt over een groot netwerk, zowel bestuurlijk als ook op uitvoeringsniveau.

U wilt uw doel bereiken maar andere spelers hebben invloed op uw succes. Wij zorgen er voor dat deze mensen met u en met elkaar in dialoog gaan en zij een gezamenlijke probleemstelling ontwikkelen. Met dit vertrekpunt formuleren we oplossingen die het doel bereiken en waar iedereen aan meewerkt. De Laar begeleidt u met kennis van en betrokkenheid bij de inhoud van uw probleem.

Droom, Dialoog en Daad

De Laar weet uit ervaring dat het realiseren van strategische doelen in de (openbare) ruimte staat of valt met de relatie bestuur, de eigen organisatie, ondernemers, belangenorganisaties en inwoners. Politieke bestuurders, belangenvertegenwoordigers, deskundigen en ondernemers spreken vaak niet elkaars taal. Dat leidt regelmatig tot frustratie en onbegrip, en vervolgens tot passiviteit of hindermacht.

Door met elkaar aan tafel te gaan is een probleem nog niet zomaar opgelost. Wij merken dat een gesprek vooral iets oplost als de dialoog goed wordt voorbereid, bijvoorbeeld met individuele gesprekken, een werkatelier of een diner parlant. Het organiseren van de dialoog is ons vak.  Wij zorgen voor een goede verstandhouding en ruimte voor creativiteit; via de dialoog worden slimme win-win oplossingen verkend en …..   gevonden.

Dat realiseerde de Laar met het tot stand komen van het Pact van Marrum, de vertaling naar de Gebiedsagenda Wadden 2050 en de begeleiding van het Ringersproject.

Wij ondersteunen bij realisatie van uw bedrijfdoel

De Laar brengt u als bedrijf, belangenorganisatie of (semi)overheid in de positie om leiding te nemen over de uitvoering van uw strategie en beleid. Want of u nu een overheid of een ondernemer bent, u heeft er veel baat bij dat uw zaak voortvarend wordt opgepakt en uw doelen snel worden gehaald.

U gaat het doen en wij ondersteunen uw organisatie als procesbegeleider en als (bestuurlijk) klankbord.  De rol van (stuurgroep)secretaris is ons op het lijf geschreven.

Arjen en Martin Bosch hebben beide een brede ervaring in leidinggevende posities in het ruimtelijk domein van de (Rijks-, gemeentelijke en regionale) overheid, maar zijn ook zeer vertrouwd met de kant van de bedrijven en andere belanghebbenden. Maar bovenal  werken wij  graag samen met uw mensen.

Markante voorbeelden zijn de voortvarende verzelfstandiging van NV Port of Den Helder, de samenwerking tussen de Waddenzeehavens, de realisatie van de maritieme zone rond Delfzijl (Marconi buitendijks) en de samenwerking in de Woningmakers regio Alkmaar.

Inspirerende bijeenkomsten die leiden tot resultaat

De Laar heeft een brede ervaring met het organiseren van inspirerende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten eindigen doorgaans met een concreet resultaat. De deelnemers gaan zelf aan het werk. Onze ervaring is dat deelnemers enthousiast weer huiswaarts gaan als ze met anderen aan een oplossing hebben gewerkt.

Dergelijke bijeenkomsten zijn altijd maatwerk. Ze krijgen een duidelijk doel en worden toegesneden op hetgeen leeft bij de deelnemers. Het gaat om bijvoorbeeld om doorwerkingsdebatten, werkconferenties of werkateliers. Maar wat voor bijeenkomst het ook wordt, het inspireert de deelnemers.

Enkele voorbeelden:  Trilaterale Waddenzeehaven conferentie, Werkconferentie Helder over slibWaddenzee werk in uitvoering, TT-festival Assen …. , vele werkateliers en diners parlants.

Team

Referenties

Oog voor modern ondernemerschap

Ik heb Martin leren kennen als kwartiermaker en de eerste algemeen directeur van het havenbedrijf NV Port of Den Helder. Hij is voortvarend, doelgericht, vasthoudend en snel ingewerkt in een onbekende wereld. Hij legt de relevante contacten in het bedrijfsleven en is zich bewust van de politieke omgeving waarin hij opereert. Hij regelde de verzelfstandiging binnen een jaar! Hij schreef mee en gaf uitvoering aan de civiel-militaire samenwerking in de haven. Hij heeft oog voor modern ondernemerschap dat verbonden en gehecht moet zijn in een aantrekkelijk klimaat met onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zijn entrepreneurship blijkt uit hoe hij zijn ervaring ten dienste van het startende bedrijf NV Port of Den Helder stelde in zijn rol van algemeen directeur.

KoenSchuiling

Koen Schuiling, Burgemeester van Den Helder

de Laar
5
2018-07-16T11:07:40+01:00

Koen Schuiling, Burgemeester van Den Helder

KoenSchuiling
Ik heb Martin leren kennen als kwartiermaker en de eerste algemeen directeur van het havenbedrijf NV Port of Den Helder. Hij is voortvarend, doelgericht, vasthoudend en snel ingewerkt in een onbekende wereld. Hij legt de relevante contacten in het bedrijfsleven en is zich bewust van de politieke omgeving waarin hij opereert. Hij regelde de verzelfstandiging binnen een jaar! Hij schreef mee en gaf uitvoering aan de civiel-militaire samenwerking in de haven. Hij heeft oog voor modern ondernemerschap dat verbonden en gehecht moet zijn in een aantrekkelijk klimaat met onderwijs en onderzoeksinstellingen. Zijn entrepreneurship blijkt uit hoe hij zijn ervaring ten dienste van het startende bedrijf NV Port of Den Helder stelde in zijn rol van algemeen directeur.

Betrokken, innoverend en vasthoudend

Ik heb Martin Bosch bij Alkmaar leren kennen als directeur Stadsontwikkeling. Hij richt zijn energie op zijn mensen en het einddoel. Hij is betrokken, innoverend en vasthoudend. Ook in een complex politiek bestuurlijke situatie bedenkt hij oplossingen die het doel dichterbij brengen. Bij hem weet je dat het resultaat wordt gehaald.

Bruinooge

Piet Bruinooge, Burgemeester van Alkmaar

de Laar
5
2018-07-16T11:01:00+01:00

Piet Bruinooge, Burgemeester van Alkmaar

Bruinooge
Ik heb Martin Bosch bij Alkmaar leren kennen als directeur Stadsontwikkeling. Hij richt zijn energie op zijn mensen en het einddoel. Hij is betrokken, innoverend en vasthoudend. Ook in een complex politiek bestuurlijke situatie bedenkt hij oplossingen die het doel dichterbij brengen. Bij hem weet je dat het resultaat wordt gehaald.

Knap hoe Arjen altijd verbinding houdt

Hij heeft het doel scherp voor ogen en is helder in wat hij wil. Arjen Bosch beschikt over een goed inlevingsvermogen voor de belangen van anderen. Ik vind het knap hoe hij ook in lastige situaties altijd de verbinding houdt.

Bestuursvoorzitter EnergieNed, als CdK Groningen

de Laar
5
2018-07-13T12:24:54+01:00

Bestuursvoorzitter EnergieNed, als CdK Groningen

Hij heeft het doel scherp voor ogen en is helder in wat hij wil. Arjen Bosch beschikt over een goed inlevingsvermogen voor de belangen van anderen. Ik vind het knap hoe hij ook in lastige situaties altijd de verbinding houdt.

Arjen is geduldig en flexibel

Hij heeft een goed gevoel voor urgentie en timing. Arjen Bosch is in staat om vanuit een gedeelde visie stap voor stap te komen tot resultaat. Weet partijen te binden op verschillende schaalniveaus. Arjen is geduldig en flexibel, maar verliest de doelstellingen niet uit het oog.

emmegroot

Emme Groot, Bestuursvoorzitter Economic Board Groningen, als burgemeester van Delfzijl

de Laar
5
2018-07-16T11:18:17+01:00

Emme Groot, Bestuursvoorzitter Economic Board Groningen, als burgemeester van Delfzijl

emmegroot
Hij heeft een goed gevoel voor urgentie en timing. Arjen Bosch is in staat om vanuit een gedeelde visie stap voor stap te komen tot resultaat. Weet partijen te binden op verschillende schaalniveaus. Arjen is geduldig en flexibel, maar verliest de doelstellingen niet uit het oog.

Martin is een voortvarende kwartiermaker

Ik heb Martin Bosch leren kennen toen ik president commissaris van NV Port of Den Helder werd. Hij had binnen één jaar verschillende gemeentelijke bedrijventerreinen en diensten verzelfstandigd tot het verzelfstandigde havenbedrijf NV Port of Den Helder. De eerste helft van 2013 trad hij met verve op als Algemeen Directeur, hij leverde de grondslag voor het businessplan aan en gaf sturing aan de havenorganisatie die moest gaan werken in een volstrekt nieuwe context. Martin is een voortvarende kwartiermaker en (interim) manager die zijn commissarissen prima bediende en ook naar buiten toe zijn organisatie uitstekend profileerde.

BertKlerk

Bert Klerk President Commissaris Port of Den Helder NV

de Laar
5
2018-07-16T11:13:20+01:00

Bert Klerk President Commissaris Port of Den Helder NV

BertKlerk
Ik heb Martin Bosch leren kennen toen ik president commissaris van NV Port of Den Helder werd. Hij had binnen één jaar verschillende gemeentelijke bedrijventerreinen en diensten verzelfstandigd tot het verzelfstandigde havenbedrijf NV Port of Den Helder. De eerste helft van 2013 trad hij met verve op als Algemeen Directeur, hij leverde de grondslag voor het businessplan aan en gaf sturing aan de havenorganisatie die moest gaan werken in een volstrekt nieuwe context. Martin is een voortvarende kwartiermaker en (interim) manager die zijn commissarissen prima bediende en ook naar buiten toe zijn organisatie uitstekend profileerde.

Professionele aanpak

Martin heeft een sleutelrol gespeeld in de verzelfstandiging van de haven van Den Helder en de oprichting van de NV ‘Port of Den Helder’. Hij heeft met zijn professionele aanpak een belangrijke impuls gegeven aan de civiel-militaire samenwerking in de Helderse regio.

KeesBoelema

Commandeur Kees Boelema Robertus, Koninklijke Marine - directeur operationele ondersteuning

de Laar
5
2018-07-16T11:14:09+01:00

Commandeur Kees Boelema Robertus, Koninklijke Marine - directeur operationele ondersteuning

KeesBoelema
Martin heeft een sleutelrol gespeeld in de verzelfstandiging van de haven van Den Helder en de oprichting van de NV ‘Port of Den Helder’. Hij heeft met zijn professionele aanpak een belangrijke impuls gegeven aan de civiel-militaire samenwerking in de Helderse regio.

Brengt zaken bij elkaar

Arjen Bosch weet waar hij over praat en waar hij voor staat. Hij brengt zaken bij elkaar, is daarin rustig, heeft gevoel voor proces en biedt anderen ruimte.

E.H.T.M. (Ed) Nijpels (voorzitter ONRI), als CdK Fryslân

de Laar
5
2018-07-16T11:09:31+01:00

E.H.T.M. (Ed) Nijpels (voorzitter ONRI), als CdK Fryslân

Arjen Bosch weet waar hij over praat en waar hij voor staat. Hij brengt zaken bij elkaar, is daarin rustig, heeft gevoel voor proces en biedt anderen ruimte.

Verrassend creatief

Arjen Bosch heeft mij als bestuurder goed op het podium gezet. Ik vind hem verrassend creatief in de keuze van het beleidsproces, voert daarin goede regie en weet stakeholders te binden. Hij beschikt over een groot netwerk op het gebied van de groene ruimte.

J.P.M. (Patrick) Poelmann (dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), als gedeputeerde Noord-Holland

de Laar
5
2018-07-16T11:03:30+01:00

J.P.M. (Patrick) Poelmann (dijkgraaf Hoogheemraadschap De Stichtse Rijnlanden), als gedeputeerde Noord-Holland

Arjen Bosch heeft mij als bestuurder goed op het podium gezet. Ik vind hem verrassend creatief in de keuze van het beleidsproces, voert daarin goede regie en weet stakeholders te binden. Hij beschikt over een groot netwerk op het gebied van de groene ruimte.

Vriendelijk en eerlijk

Bij Arjen Bosch denk ik allereerst aan aimabel en integer. In complexe onderhandelingen combineert hij dat met een aanpak die straight is met zijn doel scherp voor ogen. Als je met hem afspraken maakt, dan gaat hij er ook echt voor.

W.G.M. (Wilco) Huyink (directeur Groningen Bereikbaar)

de Laar
5
2018-07-16T11:16:39+01:00

W.G.M. (Wilco) Huyink (directeur Groningen Bereikbaar)

Bij Arjen Bosch denk ik allereerst aan aimabel en integer. In complexe onderhandelingen combineert hij dat met een aanpak die straight is met zijn doel scherp voor ogen. Als je met hem afspraken maakt, dan gaat hij er ook echt voor.
5
9
de Laar