Over ons

De Laar staat voor …

… een droom succesvol omzetten in daden. De Laar organiseert de samenwerking tussen overheid en buitenwereld en vice versa. Droom – Dialoog – Daad.

In 2008 richtte Arjen Bosch zijn strategisch adviesbureau op. De Laar is vooral actief in het Waddengebied. Arjen is gepokt en gemazeld in het realiseren van doelen in complexe spanningsvelden van economie, ecologie en ruimtegebruik. Hij weet als geen ander hoe belangrijk het is dat de dialoog goed wordt georganiseerd en vervolgens ook wordt vertaald naar de uitvoering.

De Laar is niet alleen op het proces georiënteerd, maar ook zeer ervaren op de inhoud en beschikt over een groot netwerk, zowel bestuurlijk als op uitvoeringsniveau. De Laar is vooral actief in het Waddengebied.

U wilt uw doel bereiken, maar andere spelers hebben invloed op uw succes. De Laar zorgt er voor dat deze mensen met u en met elkaar in dialoog gaan en zo een gezamenlijke probleemstelling ontwikkelen. Met dit vertrekpunt formuleren we oplossingen die het doel bereiken en waar iedereen aan meewerkt; De Laar zorgt dat het werkt.

Droom, Dialoog en Daad

De Laar weet uit ervaring dat het realiseren van strategische doelen in de (openbare) ruimte staat of valt met de relatie bestuur, eigen organisatie, ondernemers, belangenorganisaties en inwoners. Politieke bestuurders, belangenvertegenwoordigers, deskundigen en ondernemers spreken vaak niet elkaars taal. Dat leidt regelmatig tot frustratie en onbegrip en vervolgens tot passiviteit of hindermacht.

Door met elkaar aan tafel te gaan is een probleem nog niet zomaar opgelost. Wij merken dat een gesprek vooral iets oplost als de dialoog goed wordt voorbereid, bijvoorbeeld met individuele gesprekken, een werkatelier of een diner parlant. Het organiseren van de dialoog is ons vak.  Wij zorgen voor een goede verstandhouding en ruimte voor creativiteit; via de dialoog worden slimme win-win oplossingen verkend en …..   gevonden.

Dat realiseerde de Laar met het tot stand komen van het Pact van Marrum, de vertaling naar de Agenda voor het Waddengebied 2050.

Wij ondersteunen bij realisatie van uw bedrijfdoel

De Laar brengt u als bedrijf, belangenorganisatie of (semi)overheid in de positie om leiding te nemen over de uitvoering van uw strategie en beleid. Want of u nu een overheid of een ondernemer bent, u heeft er veel baat bij dat uw zaak voortvarend wordt opgepakt en uw doelen snel worden gehaald.

U gaat het doen en wij ondersteunen uw organisatie als procesbegeleider en als (bestuurlijk) klankbord.  De rol van (stuurgroep)secretaris is ons op het lijf geschreven.

Arjen heeft brede ervaring in leidinggevende posities in het ruimtelijk domein van de (Rijks-, gemeentelijke en regionale) overheid, maar is ook zeer vertrouwd met de kant van de bedrijven en andere belanghebbenden. Maar bovenal werkt De Laar graag samen met uw mensen.

Markante voorbeelden zijn de voortvarende verzelfstandiging van NV Port of Den Helder, de samenwerking tussen de Waddenzeehavens en de realisatie van de maritieme zone rond Delfzijl (Marconi buitendijks).

Inspirerende bijeenkomsten die leiden tot resultaat

De Laar heeft een brede ervaring met het organiseren van inspirerende bijeenkomsten. Deze bijeenkomsten eindigen doorgaans met een concreet resultaat. De deelnemers gaan zelf aan het werk. De ervaring is dat deelnemers enthousiast weer huiswaarts gaan als ze met anderen aan een oplossing hebben gewerkt.

Dergelijke bijeenkomsten zijn altijd maatwerk. Ze krijgen een duidelijk doel en worden toegesneden op hetgeen leeft bij de deelnemers. Het gaat bijvoorbeeld om doorwerkingsdebatten, werkconferenties of werkateliers. Maar wat voor bijeenkomst het ook wordt, het inspireert de deelnemers.

Enkele voorbeelden:  Trilaterale Waddenzeehaven conferentie, Werkconferentie Helder over slibWaddenzee werk in uitvoering en vele werkateliers en diners parlants.

Team

Referenties

Verrassend creatief

Arjen Bosch heeft mij als bestuurder goed op het podium gezet. Ik vind hem verrassend creatief in de keuze van het beleidsproces, voert daarin goede regie en weet stakeholders te binden. Hij beschikt over een groot netwerk op het gebied van de groene ruimte.

Patrick Poelmann, als gedeputeerde Noord-Holland

de Laar
5
2018-07-16T11:03:30+01:00

Patrick Poelmann, als gedeputeerde Noord-Holland

Arjen Bosch heeft mij als bestuurder goed op het podium gezet. Ik vind hem verrassend creatief in de keuze van het beleidsproces, voert daarin goede regie en weet stakeholders te binden. Hij beschikt over een groot netwerk op het gebied van de groene ruimte.

Arjen is geduldig en flexibel

Hij heeft een goed gevoel voor urgentie en timing. Arjen Bosch is in staat om vanuit een gedeelde visie stap voor stap te komen tot resultaat. Weet partijen te binden op verschillende schaalniveaus. Arjen is geduldig en flexibel, maar verliest de doelstellingen niet uit het oog.

emmegroot

Emme Groot, als burgemeester van Delfzijl

de Laar
5
2018-07-16T11:18:17+01:00

Emme Groot, als burgemeester van Delfzijl

emmegroot
Hij heeft een goed gevoel voor urgentie en timing. Arjen Bosch is in staat om vanuit een gedeelde visie stap voor stap te komen tot resultaat. Weet partijen te binden op verschillende schaalniveaus. Arjen is geduldig en flexibel, maar verliest de doelstellingen niet uit het oog.

Knap hoe Arjen altijd verbinding houdt

Hij heeft het doel scherp voor ogen en is helder in wat hij wil. Arjen Bosch beschikt over een goed inlevingsvermogen voor de belangen van anderen. Ik vind het knap hoe hij ook in lastige situaties altijd de verbinding houdt.

Hans Alders, als CdK Groningen

de Laar
5
2018-07-13T12:24:54+01:00

Hans Alders, als CdK Groningen

Hij heeft het doel scherp voor ogen en is helder in wat hij wil. Arjen Bosch beschikt over een goed inlevingsvermogen voor de belangen van anderen. Ik vind het knap hoe hij ook in lastige situaties altijd de verbinding houdt.

Vriendelijk en eerlijk

Bij Arjen Bosch denk ik allereerst aan aimabel en integer. In complexe onderhandelingen combineert hij dat met een aanpak die straight is met zijn doel scherp voor ogen. Als je met hem afspraken maakt, dan gaat hij er ook echt voor.

Wilco Huyink (directeur Groningen Bereikbaar)

de Laar
5
2018-07-16T11:16:39+01:00

Wilco Huyink (directeur Groningen Bereikbaar)

Bij Arjen Bosch denk ik allereerst aan aimabel en integer. In complexe onderhandelingen combineert hij dat met een aanpak die straight is met zijn doel scherp voor ogen. Als je met hem afspraken maakt, dan gaat hij er ook echt voor.

Brengt zaken bij elkaar

Arjen Bosch weet waar hij over praat en waar hij voor staat. Hij brengt zaken bij elkaar, is daarin rustig, heeft gevoel voor proces en biedt anderen ruimte.

Ed Nijpels, als CdK Fryslân

de Laar
5
2018-07-16T11:09:31+01:00

Ed Nijpels, als CdK Fryslân

Arjen Bosch weet waar hij over praat en waar hij voor staat. Hij brengt zaken bij elkaar, is daarin rustig, heeft gevoel voor proces en biedt anderen ruimte.
5
5
de Laar