Werkwijze

de Laar hero

de Laar aan het werk: uw droom, ons vakmanschap

De Laar werkt regelmatig in complexe, bestuurlijk gevoelige projecten. In samenspraak met vele en diverse belanghebbenden de beoogde doelen te bereiken vraagt beleidsmatig vakmanschap.

De Laar organiseert een proces dat recht doet aan alle partijen en niet zelden door de inbreng van een ieder tot een beter eindresultaat voor de opdrachtgever leidt.

Dialoog, een bron van inspiratie

De Laar heeft ervaring met verschillende werkvormen zoals werkateliers op medewerkersniveau, stuurgroep en Raad van Advies op bestuurlijk niveau en excursies voor beiden. We zorgen voor inspirerende bijeenkomsten, die de deelnemers aan het werk zetten. De Laar werkt op thema’s waar ze ervaring mee heeft, maar minstens zo belangrijk is dat de deelnemers eigenaar van de resultaten worden.

Als een traject meer tijd vergt voert de Laar vaak de secretarisrol in een stuurgroep met bestuurders en direct belanghebbenden. De Laar houdt het vizier op uw einddoel en zorgt dat u uw doel stap voor stap bereikt.

Van dialoog naar daad

Uiteindelijk gaat het erom dat een doel wordt bereikt. Door het goede gesprek te voeren met alle betrokkenen ondersteunt De Laar het proces om tot een scherp einddoel te komen. Dit proces motiveert de betrokkenen om samen te werken en resultaten te behalen. En daar gaat het om.