Werkwijze

de Laar hero

de Laar aan het werk: uw droom, ons vakmanschap

De Laar werkt regelmatig in complexe bestuurlijk gevoelige projecten. In samenspraak met veel en diverse belanghebbenden de beoogde doelen te bereiken vraagt beleidsmatig vakmanschap.
De Laar organiseert een proces dat recht doet aan alle partijen en niet zelden door de inbreng van een ieder, tot een beter eindresultaat voor de opdrachtgever leidt.

Dialoog, een bron van inspiratie

De Laar heeft ervaring met verschillende werkvormen zoals bijvoorbeeld werkateliers op medewerker niveau, stuurgroep en Raad van Advies op bestuurlijk niveau en excursies voor beiden. We zorgen voor inspirerende bijeenkomsten, die de deelnemers aan het werk zetten. De Laar werkt op thema’s waar ze waar ze veel ervaring mee heeft, maar minstens zo belangrijk is dat  de deelnemers eigenaar van de resultaten worden.

Als een traject meer tijd vergt voert de Laar vaak de secretarisrol in een stuurgroep met bestuurders en direct belanghebbenden. De Laar houdt het vizier op uw einddoel en zorgt dat uw doel langs markante tussenresultaten stap voor stap wordt bereikt.

Van praten naar doen

De politicus Jan Schaefer zette op zijn affiche “In geouwerhoer kan je niet wonen”. Dat is de Laar uit het hart gegrepen: uiteindelijk gaat het erom dat het eindresultaat gehaald wordt.

Andersom zijn er veel goede plannen die nooit gerealiseerd worden omdat ze draagvlak missen. Dus om tot uitvoering te komen moet je “ouwehoeren”, maar ook dat is een vak en vraagt goede voorbereiding.

De Laar hanteert open vragen, houdt de gesprekken compact, zet de deelnemers aan het werk, zodat ze eigenaar van de oplossing worden, steeds gericht op uitvoering.