Documenten

Kwartiermaken Vaart in Assen

De binnenstadvisie van Assen moet tot uitvoering komen. De Laar zette samen met vijf belangenorganisaties de nieuwe binnenstadorganisatie Vaart in Assen op, die eind 2018 voorzien wordt van uitvoeringskracht.

Werkplan Vaart in Assen Organisatie
20170913 RTV Drenthe
20171028 Interview Asser Nieuwsblad
20180207 Oprichting Vaart in Assen

Expertteams BZK

Als deelnemer van de expertteams van het ministerie BZK en MenI (Experteams Ontslakken, Versnellen, Proeftuinen Omgevingswet, Woningbouw) werken we aan nieuwe vormen van gebiedsontwikkeling. Kern is de regie binnen een beperkt aantal voorwaarden bij de ontwikkelaar leggen, en draagvlak met de omgeving regelen via dialoog met de buurt, resulterend in buurt-commitment.

Aan de slag met de omgevingswet (Kwartslag 5)
Kampen schrapt 25% ruimtelijk beleid

Agrologistiek in Noord-Holland Noord

de Laar legde contacten tussen ondernemers in de Greenport onderling, en gezamenlijk met Port of Amsterdam – Port of opportunities. Via een aantal tussenstappen komen kansen voor samenwerking in beeld.

20160608 Verslag Greenport Mainport
20160224 Ronde Tafel Mirt v1.1
20150901 Verslag andere stromen

De havenverzelfstandiging van Den Helder een feit

de Laar leverde in Martin Bosch de kwartiermaker van de havenverzelfstandiging naar NV Port of Den Helder. Na de verzelfstandiging was hij het eerste half jaar CEO van het havenbedrijf. In die periode verschenen diverse publicaties. Een greep hieruit:

201303 TESO interview
201304 DHKDZ interview
201304 HOV magazine
201305 Magazine Sail DH
20130412 DH actueel sponsoring Sail
20130412 NHD Goede kant Economie
PoDH NL ambities

Externe oriëntatie in een ambtelijke organisatie: de flexibele netwerkorganisatie

Hoe organiseer je een ambtelijke organisatie dicht tegen de buitenwereld? Hoe creëer je echte externe oriëntatie? Bij de fusie van de sectoren Stadsontwikkeling en Grondbedrijf werd in dialoog met de buitenwereld een organisatieopzet gemaakt die zich kan aanpassen aan de  externe vraag. In onderstaand projectdocument en artikel leest u hoe dat werkt.

Fusieplan Nieuw Stadsontwikkeling
Rijnconsult Business Review

Haven van Den Helder keert ‘urban trauma’

De Laar werkte voor gemeente Den Helder mee aan het derde Voorhoedeproject van het uitvoeringsprogramma Deltavisie kust. Arjen schreef met Martin het artikel Haven van Den Helder keert ‘urban trauma’ in Groen.

Koersdocument Waddenzeehavens

Voor de Raad van Advies Waddenzeehavens is het Koersdocument Waddenzeehavens voor het havenbedrijfsleven.

Visie maritieme zone Delfzijl

De gemeente Delfzijl onderschreef samen met de waterschappen, provincie Groningen en Groningen Seaports een gezamenlijke ruimtelijke visie voor de maritieme zone van Delfzijl visie voor de maritieme zone van Delfzijl.

Economische review Waddenzeehavens

De Laar begeleide het proces, waarin de Erasmusuniversiteit onder auspiciën van de Waddenacademie een breed gedragen Economische review van de Waddenzeehavens schreef.

Economische kentallen Waddenzeehavens

Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit schreef met Arjen Bosch twee brondocumenten voor het tijdschrift Wadden in Beeld:
Economische kentallen Waddenzeehavens tot 2016
Economisch kentallen Waddenzeehavens tot 2017