Documenten

Haven van Den Helder keert ‘urban trauma’

De Laar werkte voor gemeente Den Helder mee aan het derde Voorhoedeproject van het uitvoeringsprogramma Deltavisie kust. Arjen schreef met Martin het artikel Haven van Den Helder keert ‘urban trauma’ in Groen.

Koersdocument Waddenzeehavens

Voor de Raad van Advies Waddenzeehavens is het Koersdocument Waddenzeehavens voor het havenbedrijfsleven.

Visie maritieme zone Delfzijl

De gemeente Delfzijl onderschreef samen met de waterschappen, provincie Groningen en Groningen Seaports een gezamenlijke ruimtelijke visie voor de maritieme zone van Delfzijl visie voor de maritieme zone van Delfzijl.

Economische review Waddenzeehavens

De Laar begeleide het proces, waarin de Erasmusuniversiteit onder auspiciën van de Waddenacademie een breed gedragen Economische review van de Waddenzeehavens schreef.

Economische kentallen Waddenzeehavens

Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit schreef met Arjen Bosch twee brondocumenten voor het tijdschrift Wadden in Beeld:
Economische kentallen Waddenzeehavens tot 2016
Economisch kentallen Waddenzeehavens tot 2017