Documenten

Haven van Den Helder keert ‘urban trauma’

De Laar werkte voor gemeente Den Helder mee aan het derde Voorhoedeproject van het uitvoeringsprogramma Deltavisie kust. Daarover schreef Arjen het artikel Haven van Den Helder keert ‘urban trauma’ dat verscheen in het tijdschrift Groen.

Koersdocument Waddenzeehavens

Voor de Raad van Advies Waddenzeehavens is het Koersdocument Waddenzeehavens geschreven, dat nog altijd dient als basis voor een meerjarige samenwerking.

Visie maritieme zone Delfzijl

De gemeente Delfzijl onderschreef in 2012 samen met de waterschappen, provincie Groningen en Groningen Seaports een gezamenlijke ruimtelijke visie voor de maritieme zone van Delfzijl.

Keren  teloorgang maritiem karakter Delfzijl

De gemeente Delfzijl is trots op het resultaat van de gebiedsontwikkeling van het Waterfront. In 2020 werd het laatste project opgeleverd. De gemeente begon in 2009 een integraal kustproject om slepende teloorgang van het maritieme karakter van Delfzijl te keren, dat van meet af aan door de Laar is begeleid. De gemeentelijke vertegenwoordiger, Jornand Veldman en Arjen Bosch schreven er een essay over in het blad Landschap.

Economische review Waddenzeehavens

De Laar begeleidde het proces, waarin de Erasmusuniversiteit onder auspiciën van de Waddenacademie een breed gedragen Economische review van de Waddenzeehavens schreef.

Economische kentallen Waddenzeehavens

Bart Kuipers van de Erasmus Universiteit schreef met Arjen Bosch twee brondocumenten voor de reeks Wadden in Beeld:
Economische kentallen Waddenzeehavens tot 2016
Economisch kentallen Waddenzeehavens tot 2017

Trilaterale natuurbescherming Waddenzee

Op verzoek van de Waddenacademie schreef Arjen Bosch als secretaris van de Raad van Advies Waddenzeehavens een opinie artikel te schrijven voor hun maandelijkse reeks in het Fries Dagblad naar aanleiding van de ‘Intentieverklaring’ van NGO’s, reders en havens. Het artikel verscheen onder de titel Bescherming Waddenzee te vaak ‘papieren werkelijkheid’