Arjen Bosch

Oprichter van De Laar

Arjen Bosch richtte in 2008 een strategisch adviesbureau op, dat vooral actief ik in het Waddengebied.

Al sinds 1990 begeleidt hij politiek bestuurlijk complexe projecten, veelal in het spanningsveld economie en ecologie. Hij combineert zijn creatieve inzichten met een groot gevoel voor verhoudingen, waarbij hij steeds de verbinding legt tussen bestuurlijke wensen en uitvoering. Zo was hij vanaf de initiatieffase tot aan de aanbesteding verantwoordelijk voor de begeleiding van de kustontwikkeling en het waterfront van Delfzijl, onder regie van de stuurgroep Marconi, geleid door burgemeester Emme Groot. Daarnaast zette hij de Waddenzeehaven samenwerking op, onder leiding van voormalig minister Tineke Netelenbos. Hij wist ook een samenwerking met Duitse en Deense havens aan de Waddenzee te initiëren.

In dergelijke grote trajecten organiseert  hij analyses van interviewrondes, werkateliers, debatten, presentaties van ‘best practices’, congressen, bestuurlijke statements. Door het zorgvuldig kiezen van verschillende werkvormen ontstaat een diep gevoeld, breed draagvlak.

 

Referenties

Ed Nijpels

Arjen Bosch weet waar hij over praat en waar hij voor staat.
Hij brengt zaken bij elkaar, is daarin rustig, heeft gevoel voor proces en biedt anderen ruimte.

Emme Groot

Hij heeft een goed gevoel voor urgentie en timing. Arjen is in staat om vanuit een gedeelde visie stap voor stap te komen tot resultaat. Weet partijen te binden op verschillende schaalniveaus. Arjen is geduldig en flexibel, maar verliest de doelstellingen niet uit het oog.

Patrick Poelmann

Arjen Bosch heeft mij als bestuurder goed op het podium gezet. Ik vind hem verrassend creatief in de keuze van het beleidsproces, voert daarin goede regie en weet stakeholders te binden. Hij beschikt over een groot netwerk op het gebied van de groene ruimte.

Hans Alders

Hij heeft het doel scherp voor ogen en is helder in wat hij wil. Arjen beschikt over een goed inlevingsvermogen voor de belangen van anderen. Ik vind het knap hoe hij ook in lastige situaties altijd de verbinding houdt.

Loopbaan: onderzoek, uitvoering en beleid

Na zijn bosbouwstudie bleef Arjen Bosch 2 jaar verbonden aan de Wageningse Universiteit als docent bosbescherming en onderzoeker naar de effecten van “zure regen”.

Daarna werkte hij bij Staatsbosbeheer en zag vele uithoeken van Nederland.
Al werkend ontdekte hij geleidelijk dat inhoudelijke onderbouwing belangrijk is, maar dat maatschappelijke betrokkenheid vaak de sleutelfactor is. Die ervaringen nam hij in 1990 mee naar het Haagse ministerie van LNV. Daar experimenteerde hij met verschillende vormen van beleidsontwikkeling, bijvoorbeeld het evalueren van het Natuurbeleidsplan in 1993 (foto hiernaast). Arjen zag de evaluatie niet als een technische herijking, maar als een maatschappelijk proces dat je van buiten naar binnen organiseert.

In 1996 werd Arjen Bosch lid van het managementteam van de regionale beleidsdirectie LNV-Noord te Groningen. Daar leidde hij achtereenvolgens de afdelingen natuur, ruimtelijke kwaliteit en landbouw. In 2004 aanvaardde hij de functie van Directeur Water en Scheepvaart bij Rijkswaterstaat Noord-Nederland. Juist in de regio merk je hoe je beleid tot werking kunt brengen.

Hij bleef zoeken naar meer mogelijkheden om zich aan deze missie te wijden en trad in 2007 toe tot de Algemene Bestuursdienst Interim. Bij zijn 25-jarig ambtsjubileum, in  2008, maakte Arjen bekend het bedrijf de Coulissen (nu de Laar) op te richten. Op 30 september 2008 nam hij ontslag om zich volledig op zijn bedrijf te concentreren.

 

Wageningen Ambassadors

De Wageningen Ambassadors introduceren zich op hun site met: “De 40 Wageningen Ambassadors zijn alumni van Wageningen University & Research en stuk voor stuk kopstukken uit het bedrijfsleven en de overheid, die Wageningen een warm hart toedragen. Met de inzet van hun netwerk, ervaring en financiële middelen willen zij een brug slaan tussen Wageningen University & Research en de samenleving.”.

In 2006 vroegen de Wageningen Ambassadors of Arjen Bosch lid wilde worden. Terugkijkend ziet hij hoe integrerend de Wageningse basis voor vele werkvelden is; een inspiratiebron voor beleid dat werkt.

Hij motiveerde zijn antwoord als volgt: “Met warme gevoelens denk ik op gezette tijden terug aan mijn Wageningse bosbouwstudie. De opleiding leerde me hout als hernieuwbare grondstof te zien, de economische aspecten van het bosbedrijf te doorgronden en bos te benaderen als ecosysteem in relatie tot de samenleving. Gedurende mijn loopbaan leerde ik de fundamentele beginselen achter de bosbouw te zien en deze in andere sectoren toe te passen. Waar je ook komt, overal ontmoet je Wageningse ingenieurs. Veelal verbinden ze productie van levende have, de aarde en haar mensen duurzaam met elkaar. De beginselen daarvan leerden ze in Wageningen; een thema dat mij ten diepste inspireert. Eigenlijk geweldig hoe deze “kleine” universiteit zich al decennia handhaaft aan de wereldtop en zich doorontwikkelt om zich aan de top te handhaven. Het is een eer om als Ambassador aan deze Wageningse beweging bij te mogen dragen.”