Economische ontwikkeling Waddenzeehavens

Waddenzeehavens in Beeld

Sinds 2015 geeft de overheid de reeks Wadden in Beeld uit.

In 2016 vroeg Rijkswaterstaat aan de Laar gevraagd om met de Erasmus Universiteit bronartikelen te schrijven zodat ook economische aspecten in beeld komen.

Economische kentallen Waddenzeehavens tot 2016

Economisch kentallen Waddenzeehavens tot 2017

Economische review Waddenzeehavens

Onder auspiciƫn van de Waddenacademie en begeleiding van de Laar stelde de Erasmus Universiteit met veel stakeholders een Economische review van de Waddenzeehavens op. De analyse bevestigt de succesvolle keuze van havenspecialisatie, waarbij sinds 2013 tot en met 2017 de werkgelegenheid met ca 29% groeide, daar waar die van 2002 tot 2012 nog 10% kromp ten opzichte van het gemiddelde van alle Nederlands zeehavens.