Raad van Advies Waddenzeehavens

Raad van Advies Waddenzeehavens

Op basis van het Koersdocument Waddenzeehavens continueerden de zeehavengemeenten van Den Helder, Harlingen, Eemsmond en Delfzijl het RCW-project Havenspecialisatie. Met een bestuurlijk statement financieren zij een meerjarig programma, waar de Raad van Advies Waddenzeehavens de regie over voert. De Laar levert de secretaris van de Raad en leidt het programmateam Waddenzeehavens.

Het Koersdocument werd gepresenteerd en besproken in het eerste Waddenzeehavendebat in 2012 en ook goed ontvangen in de Nieuwsbrief van de Waddenvereniging. In 2013 besloten ook de havens van Lauwersoog en Den Oever om aan het programma deel te nemen.

Organisatie opzet

Het programmateam werkt vooral ‘van buiten naar binnen’, zo organiseert het team veelal werkateliers met de meest betrokken partners. Hieruit komen veelal project initiatieven voort zoals Waddenfondsprojecten, het project EcoPort certificering van alle Waddenzeehavens, het programma Building with Nature Waddenzeehavens en trilaterale Werkconferenties met Duitse en Deense havens. Voor meer informatie zie de website www.waddenzeehavens.nl