Pact van Marrum

Op weg naar Marrum

De secretarissen van de Coalitie Wadden Natuurlijk en de Raad van advies Waddenzeehavens, interviewden elkaars leden. Zij analyseerden de interviews en op 28 september 2017 besloten de coalitie en de waddenzeehavens tijdens een ontmoeting in Marrum om een gezamenlijk bestuurlijk statement te formuleren.

Trilateral Wadden Seaport conference

Op 17 mei 2018 ondertekenden de Waddenzeehavens en de Coalitie Wadden Natuurlijk het Pact van Marrum op deĀ Trilaterale waddenzeehaven conferentie te Harlingen. De volgende dag is het Pact aan de minister van LNV overhandigd, tijdens de trilaterale regeringsconferentie over de bescherming van de Waddenzee te Leeuwarden.

Gebiedsagenda Wadden 2050 en Beheerautoriteit Waddenzee

Op 29 oktober 2018 is Pact van Marrum ook aan de minister van IenW aangeboden, waarbij de betekenis van het Pact voor zowel de Gebiedsagenda Wadden 2050 en de vorming van de Beheerautoriteit Wadden is besproken.