Slibconferentie Waddenzee

Helder over slib

De Laar organiseerde op 11 juni 2010 voor Rijkswaterstaat (RWS) Noord Nederland de werkconferentie Helder over slib. RWS is verantwoordelijk voor de toepassing van de Kaderrichtlijn Water bij de Waddenzee. RWS beïnvloedt de slibhuishouding, net als beheerders en  gebruikers zoals haven- en natuurbeheerders. RWS beheert de vaargeulen en beschermt de kustlijn met zandsuppleties. Ook is RWS kwaliteitsbeheerder en kennismakelaar.

Met de conferentie beoogde RWS een drietal vragen:

  1. welke kennis is nodig voor het beheer voor de komende 4 jaar en voor beheer en beleid op langere termijn?
  2. wat is al bekend?
  3. welke kennisontwikkeling is nodig en hoe te organiseren?

In samenwerking met de Waddenacademie

Gelet op de betrokkenheid van meerdere kennisaanbieders organiseerde de Laar  (destijds ‘de Coulissen’) de conferentie in nauw overleg met de Waddenacademie. De opzet van de conferentie vond plaats in samenspraak met meerdere beheerders en belanghebbenden.

Resultaat

De conferentie leidde tot een samenwerking tussen RWS, Waddenacademie en Programma naar een Rijke Waddenzee en programma Waddenzeehavens. Daaruit ontstond het programma Building with Nature Waddenzeehavens, een co-productie van Waddenzeehavens en de stichting EcoShape.