Projecten

De Laar in Projecten

De Laar heeft een jarenlange ervaring in complexe projecten met een hoog bestuurlijk risicoprofiel. Sommige opdrachten beperken zich tot het in korte tijd in beweging krijgen van stroperige trajecten, maar meestal lopen opdrachten langer. De opdrachten bevinden zich steeds op het snijvlak van overheid en samenleving in en om het Waddengebied. Vaak terugkomende thema’s zijn economie, ruimtelijke ordening en natuur en naar doelgroepen: overheden, havens en belangenorganisaties.

De Laar zoekt de verbinding tussen alle partijen. Onder het motto “alleen ga je sneller, maar samen kom je verder” kiest de Laar steevast voor het tweede. Verbinding tussen partijen leidt tot gedragen plannen en dus tot uitvoering, indachtig de pay-off van ons bedrijf droom – dialoog – daad.

Onderstaand treft u een bloemlezing van onze projecten aan. Door op de blauwe titel te klikken komt u op een projectpagina met meer informatie.

Verkenning Griesberg

Brunnermond loosde al jaren vanaf het Chemiepark Delfzijl in de Eems (zie figuur). Daarbij ontstond een vulkaanachtige afzetting van gries. In het Beheerplan Rijkswateren is de verwijdering van deze ‘griesberg’ als actiepunt opgenomen.