Verkenning Griesberg

brunnermond

Griesberg

Brunnermond loosde al jaren vanaf het Chemiepark Delfzijl in de Eems. Daarbij ontstond een vulkaanachtige afzetting van gries (zie figuur). In het Beheerplan Rijkswateren is de verwijdering van deze “griesberg” als actiepunt opgenomen.

Verkenning met de partners uit de omgeving

Rijkswaterstaat, wil de beschikbare kennis completeren tot een verkenning, voordat de planstudiefase aanvangt. Het verkenningenrapport geeft de inhoudelijke bouwstenen voor een betrouwbare planning bij de planstudie en globale prognose voor de kosten in zowel planstudie- als uitvoeringsfase.

De Laar (destijds als De Coulissen) ondersteunde bij het procesontwerp en het omgevingsmanagement.