Doorwerkingsdebat Waddenzeehavens

Specialisatie en haveneconomie

Het rijk schetst in de vigerende Planologische kernbeslissing Waddenzee – De derde nota Waddenzee – het volgende ontwikkelingsperspectief voor de havens van Den Helder, Harlingen, Eemshaven en Delfzijl:

“De Waddenzeehavens hebben zich duurzaam ontwikkeld op een wijze die recht doet aan hun specifieke ligging en mogelijkheden. Hierbij hebben de havens zich op een afgestemde manier gedifferentieerd en gespecialiseerd.”

De regisseurs Economie van de RCW nemen het initiatief om aan die ontwikkeling invulling te geven, langs de lijn van het Beheer- en Ontwikkelplan Waddengebied – Léven in de Wadden -. Daarin spreken de samenwerkende overheden van een groeiende specialisatie en profilering, die de Waddenzeehavens in staat stelt om gezamenlijk één concurrerend product in de markt te zetten. Dit biedt tevens de ruimte om duurzaamheid als unique selling point te ontwikkelen.

De Laar leidde het project: “Verkenning mogelijkheden havenspecialisatie; resulterende in een plan van aanpak”. Tineke Netelenbos trad op als voorzitter van diverse ‘diners parlants’, waarin de havens, havenbedrijfsleven en havengemeenten een  Koersdocument Waddenzeehavens met de beoogde transitie onderschreven.

Na de afronding met een Waddenzeehavendebat Waddenzeehavendebat, besloten de havengemeenten in een ‘bestuurlijk statement’ het traject voort te zetten met een programma Waddenzeehavens.

De voortzetting van het project kunt u volgen op een website van de Laar: www.waddenzeehavens.nl