Politiek bestuurlijke antenne Noorderzijlvest

Politiek bestuurlijke gevoeligheid

Noorderzijlvest wil medewerkers meer bestuurlijk bewust maken. De Laar pakt de vraag op met een ‘leren door doen aanpak’. De opzet richt zich op het ontwikkelen van wederzijds begrip met het net nieuw geïnstalleerde bestuur.

Beleidstechniek

De Laar kiest beleidstechnieken, die de bestuurlijke binding in hoge mate bevordert. Het is een model waarmee je van buiten naar binnen werkt. De externe oriëntatie spreekt Noorderzijlvest aan. De Laar coachte tien  medewerkers van Noorderzijlvest en laat hen daarbij werkende weg leren over beleidstechniek. Zij volgden een cursorische aanpak, die meteen in de praktijk werd toegepast. De deelnemers interviewden de leden van het Algemeen Bestuur van Noorderzijlvest en analyseerden de verslagen.

Doorwerking naar het bestuur

De analyse en oplossingsrichtingen bleken dermate van belang dat ze in een Algemeen Bestuursvergadering werden teruggekoppeld. Het Dagelijks Bestuur verbond hier een aantal conclusies aan om de verhouding bestuur en organisatie te verbeteren en hield de kernthema’s een aantal jaren op de agenda om de ambities  waar te maken.