Green Shipping Waddenzee

Na een serie werkateliers besloot FME in samenwerking met de Waddenzeehavens een gezamenlijk programma op te zetten om de waddenvloot in tien jaar voor een groot deel te verduurzamen.

Het bestuur van het Investeringskader Waddengebied en het Waddenfonds honoreerde het programma in 2020.

Green Shipping is een investeringsprogramma van € 26 miljoen euro. Het programma bestaat in totaal uit tien deelprojecten, waarvan de eerste vijf tot 2025 worden uitgevoerd. De komende vier jaar wordt er onder andere concrete kennis, expertise en ervaring opgedaan met het ontwikkelen van schone technologie en varen op waterstof. Botenbouwers in de Waddenregio kunnen op die manier ook een kennisvoorsprong opbouwen in de vergroening van de scheepvaart.

het eerste project dat is gerealiseerd is de ombouw van de Ecolution van diesel naar waterstof. Dit is het eerste schip in de Waddenzee dat op waterstof vaart. Het werd omgebouwd door Next Generation Shipyards.