Martin Bosch

Martin Bosch

Martin Bosch heeft zich na zijn promotie natuurkunde verbonden aan de publieke zaak, met een accent op ruimte, economie en vastgoed. Martin is doelgericht en doet dat in dialoog met de buitenwereld. Hij hecht eraan dat de vaart er in komt en blijft, en ga verder op genomen beslissingen. Hij richt zich er op dat de mensen de goede dingen goed doen, in een sfeer die uitnodigt tot samenwerken.

Martin is opgegroeid in een gezin waarin leiderschap en politiek dagelijks onderwerp van gesprek waren.

Al snel in zijn ambtelijke carrière ontdekte Martin dat de overheid niet alle macht heeft. Zonder de buitenwereld kom je nergens. Toen bij het Stadsgewest Haaglanden de vraag aan de orde was hoe bedrijven behouden konden blijven voor de regio, stelde hij al snel de vraag “Wat zouden deze bedrijven van ons willen, aan welk product hebben zij behoefte?” Vanuit die gedachte werd vanuit het nieuwe bureau Steenworp een database met vestigingslocaties (kantoren, bedrijfsgebouwen, kavels) opgezet waarmee de vestigingsadviseurs aan bedrijven een concreet aanbod namens de regio doen.

Binnen de gemeente Alkmaar bleef Martin het contact met buiten zoeken. Tot de verbeelding sprekende voorbeelden zijn de wijze waarop de binnenstedelijke ontwikkeling Overstad werd aanbesteed (via de concurrentie gerichte dialoog: in een aantal rondes wordt het gesprek met potentiële opdrachtnemers aangegaan met als doel de vraag scherp te krijgen en te koppelen aan mogelijkheden die de markt kan bieden.) Maar ook de aanpak van de woningbouw in Alkmaar. De regie van de gemeente kan verder gaan dan het proces van vergunningverlening en alles wat daar mee samenhangt. De gemeente kan zich opstellen als een vanzelfsprekende regisseur die partijen bijeen brengt en samen met hen (vrijwillige!) afspraken maakt. Op die manier zijn in Alkmaar in 2011 ondanks de crisis 600 woningen gebouwd en ook bewoond geraakt (via verkoop of huur). Deze manier van werken heeft landelijk de aandacht getrokken onder de noemer “De Alkmaarse Aanpak”.

Ook een reorganisatie kan je met een externe focus aansturen. Toen Martin twee sectoren ging fuseren was het uitgangspunt van de nieuwe organisatie externe oriëntatie. Met het management werd de omgeving verkend en werden gesprekken met sleutelfiguren gevoerd. Deze gesprekken leidden tot uitgangspunten, die werden uitgewerkt in het concept van de flexibele netwerkorganisatie. Schotten tussen organisatieonderdelen zijn niet meer zo relevant, wel de projecten, programma’s en strategie die medewerkers verbinden aan de buitenwereld. Deze nieuwe aanpak werd 8 maanden na de start van het proces geïmplementeerd met draagvlak van de medewerkers.

Centraal in de aanpak van Martin is dat hij de dialoog met de buitenwereld zoekt en altijd gericht blijft op het resultaat. Uiteindelijk is een aanpak alleen succesvol als de burgers het verschil ervaren.

Martin 2