Marieke Bosch

Adviseur bij De Laar

In 2021 voegde Marieke Bosch zich bij De Laar, naast haar functie als senior beleidsmedewerker bij het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit.

Sinds 2011 is zij werkzaam binnen verschillende ministeries en uitvoeringsorganisaties van de Rijksoverheid. Ze begon haar loopbaan bij CBS. Van 2014 tot en met 2018 deed zij via Intermin ervaring op in veelsoortige projecten en programma’s die bijdragen aan een beter functionerende overheid, zoals het faciliteren van het Europees voorzitterschap, het ontwikkelen van slim toezicht op bedrijven, samenwerking binnen de inspectie voor de gezondheidzorg en ruimte in regels voor groene groei. Daarbij deed zij veel ervaring op met het begeleiden en ontwerpen van strategische sessies en volgde een postmaster Interventiekunde waar zij de theorie en praktijk leerde van samenwerkingsvraagstukken. Ze ontwikkelde haar interesse in het bij elkaar brengen van overheden, bedrijfsleven en inwoners. Momenteel werkt zij aan Regio Deals voor ‘brede welvaart’, waarin overheden en andere partners samen investeren in de economie, ecologie en sociale omstandigheden in een regio. Zij begeleidt bijvoorbeeld de Regio Deal Zeeland waarin rijk en regio samen werken aan groen onderwijs dat aansluit op de regionale arbeidsmarkt, het aanjagen van innovatie en het start-up klimaat.

Marieke vindt het belangrijk dat wat zij doet bijdraagt aan een duurzame wereld waarin mensen goed met elkaar kunnen samenleven.

Willem de Wijs

Marieke is snel en to-the-point in haar analyses. Ze gebruikt daarbij verschillende perspectieven om te benoemen wat er aan de hand is.
Met draagvlak van alle betrokkenen weet ze, flexibel in haar aanpak, toe te werken naar een passend resultaat. Analytisch èn verbindend, een sterke combinatie