Woningmakers regio Alkmaar

Martin Bosch van de Laar en Pierre Sponselee van woningbouwcorporatie Woonwaard namen samen het initiatief voor de Woningmakers. Doel is om de samenwerking tussen de private spelers in de woningbouw te bevorderen. Het gaat dan bijvoorbeeld om Ontwikkelaars, Corporaties, Makelaars, Notarissen, Banken, Architecten. In een manifest voor de verkiezingen maakten de Woningmakers duidelijk waar ze voor staan:

  1. Van maximale naar minimale aantallen woningen. Geen restrictief beleid maar een stimulerend beleid;
  2. Van het rempedaal naar het gaspedaal. Niet de beperkingen zijn bepalend maar de wens om voor iedereen een goede woning te hebben. Een flexibele basishouding gericht op realisatie;
  3. Van getallen naar woningen. Het gaat niet om de plancapaciteit maar om het daadwerkelijk opleveren van woningen;
  4. Van separaat naar samen. Vele spelers (publiek en privaat) moeten gelijktijdig alle stoplichten op groen kunnen zetten. Als dat lukt kunnen woningen gebouwd worden. Samenwerking is dan randvoorwaardelijk.

Vanaf het begin wordt het initiatief positief ontvangen. De gemeenten gaan de woningbouwvisie (RAP) herijken en geven de Woningmakers daarin een belangrijke rol. Vanuit die positie gaan de Woningmakers verder bouwen. Monitoring blijkt een essentieel onderdeel van de aanpak te moeten worden. De Woningmakers krijgen een rol in een flexibeler regiesysteem dat dichter tegen de markt aan wordt opgezet. We willen in de “Overeenstemming van Egmond” deze werkafspraken vastleggen.

Inmiddels krijgt het initiatief ook landelijk aandacht van de Nederlandse Vereniging van Bouwondernemers.