Vaart in Assen

Vaart in Assen is de nieuwe binnenstadorganisatie van Assen. Vijf belangenorganisaties uit de Binnenstad, MKB Retail, Koninklijke Horeca afdeling Assen, Gilde Bart (recreatie), Cultureel Hart en de VVAC (Vastgoed) sloegen de handen ineen. Samen willen zij onder de vlag van “Vaart in Assen” samenwerken en vanuit privaat perspectief de verbinding met de gemeente zoeken. Een Binnenstadvisie was al opgesteld en had draagvlak bij gemeente en binnenstadondernemers.

De Laar leverde de kwartiermaker die de stichting Vaart in Assen met uitvoeringsorganisatie op poten zette. Na de selectie van de bestuursleden werd de governance bepaald en de stichting Vaart in Assen opgericht. Vervolgens werden de zes themalijnen uit de Binnenstadvisie  uitgewerkt in een gezamenlijk binnenstad-werkplan van Vaart in Assen en gemeente. Dit werkplan voorziet in hands-on ondersteunende capaciteit die de ondernemers ondersteunt bij hun werk en de gezamenlijkheid bevorderd (uitvoeringsorganisatie Vaart in Assen) . Vanuit hun aanwezigheid in de binnenstad bouwen deze professionals kennis en kunde op over wat speelt in de binnenstad. Dit brengen zij in bij de gemeentelijke organisatie die het gemeentebeleid op die manier waar mogelijk op de behoeften van de binnenstadondernemers af kan stemmen (zie werkplan deel A).

November 2018 start de selectie van het uitvoeringsteam.