Ringerskwartier Alkmaar

Verbeteren verhoudingen

Het project Ringers verkeerde in een impasse. Het vertrouwen tussen partijen was  niet optimaal en dat kwam de voortgang in het project niet ten goede. De Laar werd gevraagd als projectleider de goede verhoudingen te herstellen.

Monument als drager voor de ruimtelijke ontwikkeling

Centraal in het Ringerskwartier staat de oude Ringersfabriek. Een van de weinige grote industriële monumenten van Alkmaar stond al jaren achter wit plastic platen verscholen. Door initiatief van Adapt had Arthur Dontje het initiatief genomen tot een Chocolate Experience te ontwikkelen in de fabriek. In deze context werd de waarde van het monument weer gezien, kreeg het gebouw de monumentenstatus en werd het monument van achter de witte panelen uitgepakt. Wekenlang stonden er Alkmaarders te kijken hoe hun Ringersfabriek paneel voor paneel weer terugkwam in het stadsbeeld.

Samen met de fabriek ook de omgeving herontwikkelen

Samen en in harmonie met het fabrieksgebouw ontwikkelde BPD plannen voor een interessant dwaalmilieu tussen de appartementen door. Daarmee ontstaat in combinatie met een passage door de fabriek de interessante verbinding tussen de oude binnenstad en het nieuwe centrum, Overstad. De nieuw aangelegde kade langs het Noord-Hollands kanaal in combinatie met het Ringersplein geeft kwaliteit aan deze verbinding.

Geen Chocolade Experience maar wel de spannende verbinding

Uiteindelijk koos Dontje toch niet voor Alkmaar. Dat was heel jammer voor de stad en de ontwikkeling van de fabriek. Partijen kwamen gezamenlijk tot deze conclusie in de wetenschap dat alles was gedaan dat mogelijk was. Inmiddels was de ontwikkeling van het hele gebied wel zo ver dat die verder gaat en de fabriek en woonwijk een ruimtelijke drager en verbinding worden waar dat decennia een barrière was tussen oud en nieuw centrum.

Rol van de Laar

Martin Bosch heeft als verbinder tussen de partijen als smeerolie gefungeerd. Dat werkt alleen als er ook een verbindingspunt tussen de vier partijen (gemeente, BPD, Dontje, BOEi) is, de stuurgroep, waar de vier partijen spraken en besluiten nemen in het licht van het gezamenlijke doel. De Laar leverde het secretariaat en maakte besluitvorming makkelijker door een goede voorbereiding en annotatie.