Expertteams Ministerie BZK

“Ontslakken van regelgeving” (klik hier voor de werkwijze van het expertteam ontslakken). Niet iedereen is gecharmeerd van de kreet, maar het is wel waar het om gaat. Veel, zo niet alle gemeenten in Nederland hebben veel beleid voor bouwprojecten gemaakt. Beleid aanvullend aan het bouwbesluit, terwijl dat ook al een dikke set regels is waar bouwprojecten aan moeten voldoen. Het resultaat is dat er bijna altijd regels zijn waardoor iets niet kan.

De Laar levert een expert (Martin Bosch) aan het Expert-team Ontslakken van Regelgeving dat in opdracht van het Ministerie van Binnenlandse Zaken (BZK) en Bouwend Nederland (Actieagenda Bouw) gemeenten helpt om op een soepele manier projecten vlot te trekken. De experts doen dat door Andersom te Werken: niet de regels maar het project staat centraal. Dus bij aanvang stellen we niet de vraag of het project binnen de regels past, maar of het project een positieve bijdrage levert aan de samenleving. Is dat niet zo, dan zijn er genoeg regels om het tegen te houden. Is dat wel zo, dan is het de uitdaging om ondanks de regels het toch voor elkaar te krijgen. En weet: als een gemeente bevoegd was om regels vast te stellen, dan is de gemeente ook bevoegd daar van af te wijken.

In dit soort situaties helpt het door Van Buiten naar Binnen te werken. De externe partners zijn richtinggevend voor de gemeente om het bouwproject mogelijk te maken. Deze werkwijze past naadloos bij de visie van de Laar op gebiedsontwikkeling.

Martin Bosch was expert ontslakken in de gemeenten Aalsmeer, Amstelveen, Barneveld, Dordrecht, Kampen, Ten Boer, Westland, Voorschoten en Westland.

(Het expertteam heeft verschillende namen gehad, naast Ontslakken ook Versnellen, Proeftuinen Omgevingswet en Woningbouw. Allemaal ongeveer in dezelfde geest maar net iets anders.)

Zie ook de menukaart “Houd het eenvoudig(menu 1)”.

Binnenlands Bestuur publiceerde in november 2014 onder de titel “Weg met de regelreflex” over ontslakken. De pilot gemeenten Breda en Bunnik zijn voorbeelden van hoe je anders om kan gaan met gebiedsontwikkeling en regels. Klik hier voor het volledige artikel.