Havenverzelfstandiging Harlingen

Voorbereiding verzelfstandiging haven van Harlingen

In 2014 en 2015 begeleide de Laar de verzelfstandiging van de gemeentelijke haven van Harlingen. Een  presentatie aan de gemeenteraad werd positief ontvangen. De lopende gesprekken met directeuren van bedrijven in de haven leiden tot een betrokken houding. Tijdens een Ronde Tafel eind november 2014 bouwde de Laar deze betrokkenheid verder uit als basis voor het te volgen verzelfstandigingsproces. De andere havenondernemers worden geïnformeerd in Havenbijeenkomsten. De onderhoudstoestand van de haven werd geschouwd en een eerste business case van het beoogd havenbedrijf is opgesteld. Dit alles leidt tot de conclusie dat verzelfstandiging opportuun is: financieel kan het en er is draagvlak bij de ondernemers (Raadsbesluit).

N.V. Port of Harlingen

Het proces is zo ver dat de gemeente de verzelfstandiging verder zelf uit kan werken. In 2017 werd de haven van Harlingen zelfstandig (NV Port of Harlingen).